AI
Reverse Prompting

Reverse Prompting

Handige Ai-tools zijn een deel geworden van ons leven. Ze helpen ons op verschillende manieren. Denk aan het verzamelen van informatie, inspiratie opdoen en afbeeldingen en teksten genereren. Maar hoe kan je er nu voor zorgen dat je consistente resultaten krijgt met hulpmiddelen zoals ChatGPT en Copilot? Want daar gaat het om; je wil ervoor zorgen dat je telkens jouw gewenste output krijgt. Ik zocht het uit en ik kwam tot een handige techniek genaamd Reverse Prompting. Deze techniek kan je gebruiken bij elk type Generative Ai.

Spring meteen naar de uitleg van Reverse Prompting.

Of bekijk onze video op ons Youtube-kanaal: https://youtu.be/YENr_Rel6eM

Wat is Prompt Engineering

Laten we beginnen bij het begin. Prompt Engineering is het creëren van de juiste invoerzinnen om jouw gewenste output te krijgen. De AI-tool weet niet wat jouw gewenste output is, daarom moet je de juiste prompt ontwikkelen om telkens tot kwaliteitsvolle en consistente outputs te komen. Prompts kunnen bestaan uit tekst, video, afbeeldingen, audio… . In deze blog concentreren we ons op het gebruik van tekstuele prompts voor het verkrijgen van gewenste resultaten.

De basis van een goede prompt

Er zijn verschillende richtlijnen waarmee je rekening kan houden om een goede prompt te maken.

 1. Goal: hierin leg je uit wat het doel van jouw resultaat is. Wat wil je precies dat de AI-tool voor je maakt?
 2. Context: geef extra context voor wat het geleverde resultaat zal dienen. Bijvoorbeeld dat je een bullet list wil gebruiken tijdens een belangrijke meeting.
 3. Source: waar hoort de GPT de informatie te halen? Door duidelijke bronnen en informatie te geven, stijgt de kwaliteit van de output aanzienlijk.
 4. Expectations: Voordat je aan de prompt begint, heb je enkele verwachtingen zoals bijvoorbeeld schrijfstijl en woordkeuze. Die ga je duidelijk moeten aangeven. Je kan hier ook bepalen in welke taal de output gegenereerd moet zijn.
Goede prompt basics

Wat mag je verwachten als je met een Generative Ai werkt en goede prompts gebruikt?

Door het gebruik van goede prompts kun je snel inspiratie opdoen, een solide framework ontvangen voor verdere acties, en nieuwe inzichten verwerven om de resultaten te verbeteren. Consistente en goed gestructureerde uitkomsten stellen je in staat om efficiënt teksten en content te creëren.

Wat is Reverse Prompting

Reverse prompting is een handige techniek waarmee je met prompts erachter komt hoe de Generative Ai werkt. Denk bijvoorbeeld bij het schrijven van teksten. Vaak zie je dat de output niet goed genoeg is. Dat komt omdat de Ai-tool te weinig informatie en context heeft. Maar hoe begin je daar dan aan? Dat kan je doen door bijvoorbeeld een geschreven tekst te laten analyseren. De tool omschrijft de schrijfstijl en tone of voice. Die uitkomst kan je dan weer gebruiken als prompt om zo tot consistente en goede resultaten te komen

In mijn testing heb ik reverse prompting gebruikt om goed gestructureerde teksten te schrijven met behulp van een specifieke schrijfstijl te omschrijven. Het gebeurt in verschillende stappen.

Stap 1: het creëren van een schrijfstijl

De eerste stap in Reverse prompting om een goede tekst te schrijven is het creëren van een schrijfstijl.

Dat kan op verschillende manieren:

1. Je laat een zelfgeschreven tekst lezen en je laat de GPT een analyse maken ervan.

2a. Je kiest een tekst van een andere auteur en je laat de GPT een analyse maken ervan.

2b. Je kiest een tekst van een bekende auteur. Bij bekende schrijvers hoef je geen artikel te kiezen. De GPT gaat meteen de schrijfstijl van deze persoon herkennen en is dus in staat om deze te omschrijven en te analyseren.

De analyse die als resultaat eruit gaat komen zorgt voor de reverse prompt. Dat komt omdat je nu weet hoe de GPT denkt en wat het verstaat onder een goed beschreven schrijfstijl. Die prompt ga je gebruiken om tot consistente en kwaliteitsvolle resultaten te komen.

De afbeelding toont het resultaat van hoe ChatGPT een schrijfstijl geanalyseerd en omschreven heeft. Dit is reverse prompting. Deze analyse legt de tone of voice uit. Die omschrijving kan je gebruiken om een goed gestructureerde tekst te maken die deze schrijfstijl volgt.

Zelf aan de slag met een schrijfstijlanalyse? Gebruik deze prompt:

—————————————————-

Lees dit artikel: *URL of tekst*
Analyseer de tone of voice, hoe zinnen gevormd worden, het aantal details in de uitleg van dingen, de hoeveelheid humor, hoe vaak er vragen gesteld worden aan de lezer, de leesbaarheidsscore, de woordkeuze en de hoeveelheid emotie er gebruikt wordt in dit artikel. Geef me in 200 woorden een analyse over wat je geleerd hebt.

—————————————————-

Let op: we merkten dat de resultaten een stuk beter zijn als je enkel de tekst kopieert. Bij het ingeven van een URL is de analyse niet uitgebreid genoeg. Dat kan te maken hebben met dat hij de volledige pagina leest. Daar staan woorden op die niet bij het artikel horen.

Bij het uitvoeren van deze stap zijn er kleine verschillen tussen het gebruik van Copilot en ChatGPT 3.5.

Copilot kan een URL lezen en geopende PDF’s lezen. Het aantal karakters is gelimiteerd tot 2000. Dit wil zeggen dat je het volledige artikel van jezelf of van een auteur niet kan kopiëren in jouw prompt. Je gaat dus de URL van het artikel in de prompt moeten meegeven. Omdat Copilot van Microsoft is, hechten ze ook veel waarde aan auteursrecht. Dit komt omdat Microsoft sterk uitpakt met het feit dat alles wat Copilot genereert, ook effectief gebruikt mag worden zonder consequenties voor de gebruiker.

Bij ChatGPT gebruik je een andere aanpak. ChatGPT 3.5 kan geen URL’s lezen, maar heeft wel een ongelimiteerd aantal karakters als input. Dat wil zeggen dat je bij ChatGPT het aritkel hoort te kopiëren bij de prompt. ChatGPT is niet zo nauw met auteursrecht, dus zelfs als je zegt dat het artikel niet van jou is, gaat hij de schrijfstijl gebruiken om een tekst te schrijven.

Stap 2: tekst genereren met geanalyseerde schrijfstijl

De 2de stap is een tekst genereren met de geanalyseerde schrijfstijl.

Het enige wat je moet doen is een titel kiezen en het aantal woorden bepalen dat de tekst moet hebben. In de prompt maak je duidelijk dat het volledig moet voldoen aan de geanalyseerde schrijfstijl. Je kan daarnaast ook extra details toevoegen. Denk bijvoorbeeld door te zeggen dat de tekst idiomen en metaforen moet bevatten.

Zelf aan de slag? Kopieer de volgende prompt:

—————————————————-

Maak op basis van de geanalyseerde schrijfstijl van het geleverde artikel inhoud met de titel [titel invoegen] in [aantal woorden]. Zorg ervoor dat de nieuwe inhoud zich strikt houdt aan de schrijfstijl van de auteur wat betreft toon, structuur en benadering zoals geïdentificeerd in de analyse.

—————————————————-

Stap 3: Na de prompt de puntjes op de ‘i’ zetten

De derde stap is de puntjes op de ‘i’ zetten. Nadat je jouw gegenereerde tekst gekregen hebt, kan je extra instructies geven zoals het veranderen van bepaalde zinsconstructies, schrijfstijl aanpassen en de typische ‘in het tijdperk van’ weghalen in de tekst.

De afbeelding toon verschillende ChatGPT tone modifiers. Enkele hiervan zijn:

 • Vriendelijk en professioneel
 • Gezaghebbend en informatief
 • Dringend en overtuigend
 • Ongedwongen en conversationeel
 • Professioneel en betrouwbaar

Hier vind je een voorbeeld van een ChatGPT tone modifier matrix:

ChatGPT tone modifiers

Het eindresultaat van dit proces

De resultaten van reverse prompting te gebruiken om een goede tekst te schrijven zijn de volgende:

 • Je krijgt teksten met een duidelijke structuur
 • Je kan jouw bestaande teksten verbeteren en herschrijven
 • Je krijgt nieuwe informatie, inzichten en ideeën

Gebruik je nu het best ChatGPT 3.5 – 4.0 of Copilot/Bing Chat?

Een belangrijke vraag. Uit mijn testing bleek dat ik over het algemeen betere resultaten kreeg met ChatGPT3.5 t.o.v. Copilot. Van ChatGPT 4.0 mag je nog betere resultaten verwachten.

Copilot aan de andere kant is wel handig in gebruik met andere applicaties. Dat komt omdat het is ingebouwd in Microsoft. Het werkt met jouw eigen Microsoft Data waardoor de resultaten erg relevant en persoonlijk afgesteld zijn. Daar is dus nog veel toekomst in.

Extra tips die je kunnen helpen om goede resultaten te behalen met Generative Ai:

 • Geef niet aan dat hij een linkedinpost moet maken. Dan gaat de tekst over the top zijn met te veel emoji’s en een slechte schrijfstijl
 • Wees voorzichtig met extra tone of voice mee te geven in de prompt. Hij kan zich soms te fel fixeren deze tone of voice en neemt het dan iets te letterlijk
  • Bijoorbeeld als je vraag om iets vlot te schrijven, gaat hij nogal informeel zijn en te veel emoji’s gebruiken.
  • Hetzelfde bij humor, hij overdrijft met de hoeveelheid humor en het klinkt dan heel kinderachtig en onleesbaar
 • Geef gerust ook een doelgroep mee. Zo kan de GPT de tekst wat meer schrijven in functie van je gewenste publiek.

Key Take-aways Reverse Prompting

 • Prompt Engineering is een vaardigheid waarbij de juiste invoerzinnen worden geformuleerd om de gewenste output te genereren
 • Creëer een specifieke schrijfstijl met reverse prompting. Begin bij jezelf of een auteur.
 • Verwacht consistente outputs met behulp van reverse prompting
 • Zoek een strategie die voor jou werkt. dit artikel ging over het genereren van teksten, maar zo kan je de kunst van reverse prompting ook gebruiken voor andere taken te vervullen
 • De gegenereerde teksten zorgen voor een logisch opgebouwde tekst. Maar hij is zeker nog niet af. Daarom is het belangrijk om zelf de laatste accenten in je tekst te leggen. Je blijft natuurlijk de eindverantwoordelijke 😉.
Tags :