AI
Geef Ai-tools vleugels met behulp van goede prompts

Geef Ai-tools vleugels met behulp van goede prompts

Het schrijven van effectieve prompts voor AI-tools zoals Bing Chat en ChatGPT is een nieuwe vaardigheid die zowel creativiteit als technische inzicht vereist. Een goed geformuleerde prompt kan de AI leiden tot het leveren van een duidelijk, beknopt en relevant antwoord. Een slecht geformuleerde prompt kan resulteren in een verwarrend of onvolledig antwoord. Hieronder volgt een handige uitleg over hoe je goede prompts kunt schrijven, met duidelijke voorbeelden en vergelijkingen tussen effectieve en ineffectieve prompts. Dit wordt ook wel Prompt Engineering genoemd.

Wat is Prompt Engineering?

Prompt Engineering is een discipline binnen de kunstmatige intelligentie die zich richt op het optimaliseren van de interactie tussen mens en machine door middel van taal.

Bijvoorbeeld, een prompt zoals “Geef een overzicht van de Franse Revolutie” kan leiden tot een algemeen historisch overzicht, terwijl een meer gerichte prompt zoals “Analyseer de impact van de Franse Revolutie op de hedendaagse Europese politiek” de AI zal aanzetten tot een meer diepgaande en specifieke analyse.

Prompt Engineering is dus niet alleen het stellen van de juiste vragen, maar ook het begrijpen van de onderliggende mechanismen van AI-modellen om de interactie zo productief mogelijk te maken.

Tips om goede prompts te schrijven:

We vergelijken de resultaten ook telkens met ChatGPT die GPT 3.5 gebruikt in de gratis versie en de gratis versie van Copilot voor Microsoft Bing, die GPT 4.0 gebruikt. Bij Copilot krijg je ook de optie tussen 3 gespreksstijlen. Ik kies telkens voor ‘creatiever’ aangezien ik deze zelf standaard gebruik.

Wees specifiek en duidelijk

Een goede prompt geeft de AI duidelijke instructies over wat er verwacht wordt. Dit betekent dat je specifiek bent over het onderwerp en de context van je vraag. Bijvoorbeeld:

  • Goede prompt: “Kun je een lijst geven van alle Nobelprijswinnaars voor de Vrede vanaf 2000 tot nu, met een korte beschrijving van hun bijdragen?”
  • Slechte prompt: “lijst Nobelprijswinnaars”

In het eerste voorbeeld weet de AI precies wat er gevraagd wordt; een lijst van Nobelprijswinnaars voor een specifieke categorie en tijdspanne, inclusief beschrijvingen. In het tweede voorbeeld is de vraag te vaag. Er zijn natuurlijk meerdere categorieën en zonder extra informatie kan de AI niet bepalen welke informatie relevant is.

Uitkomst ChatGPT (GPT3.5):

Goede prompt:

Nobelprijs prompt goed ChatGPT

De lijst stopt al in 2009. Dat is vreemd aangezien ChatGPT over kennis beschikt tot januari 2022. Dat geeft de tool op het einde van het resultaat ook zelf aan.

Slechte prompt:

Nobelprijs ChatGPT slechte prompt

Door de vage prompt, weet ChatGPT niet waar hij precies moet beginnen en over welke categorie het gaat. Je krijgt zelfs geen lijst te zien.

Uitkomst Copilot (4.0):

Goede prompt:

Nobelprijs Copilot goede prompt

De lijst bij Copilot leverde resultaten tot 2021. Niet alleen was de uitkomst accurater, het werd ook nog eens in een tabel gezet die ik meteen in Excel kon bewerken (zie Excel logo).

Slechte prompt:

nobelprijs copilot slechte prompt

Bij de slechte prompt is het overduidelijk dat Copilot niet weet waar te beginnen. Dat levert wel suggesties, dus Copilot probeert je op die manier wel betere en duidelijke prompts te laten schrijven.

Vermijd dubbelzinnigheidZorg ervoor dat je prompt niet voor meerdere interpretaties vatbaar is. Dit kan leiden tot reacties die niet aan je verwachtingen voldoen.
  • Goede prompt: “Wat zijn de stappen om een Amerikaanse visumaanvraag in te dienen voor een toeristenvisum?”
  • Slechte prompt: “Aanvraag Visum Amerika?”

Het eerste voorbeeld is duidelijk en specifiek, terwijl het tweede voorbeeld te breed is en geen context biedt.

Uitkomst ChatGPT (GPT3.5)

Goede prompt:

Toeristenvisum ChatGPT goede prompt

Je krijgt meteen een stappenplan die je helpt om een toeristenvisum aan te vragen.

Slechte prompt:

toeristenvisum ChatGPT slechte prompt

Je krijgt alsnog een handig stappenplan, maar omdat de prompt niet duidelijk vermeldde dat het over een toeristenvisum ging, krijg je mogelijk foutieve data.

Uitkomst Copilot (4.0):

Goede prompt:

Toeristenvisum Copilot goede prompt

Het stappenplan wordt specifiek uitgelegd. Er wordt duidelijk vermeld wat je moet doen en wat je mag verwachten. Omdat Copilot ook altijd links en bronnen vermeld, is het ook eenvoudiger om snel naar de juiste webpagina’s te gaan.

Slechte prompt:

Toeristenvisum copilot slechte prompt

Geen stappenplan deze keer, wel interessant dat Copilot meteen weet dat je een Belgische gebruiker bent. Dat is in dit voorbeeld handig omdat de aanvraag van een visum een andere procedure omvat afhankelijk van jouw land.

Wees beknopt Een effectieve prompt is direct en gaat recht op het doel af zonder onnodige details. Dit helpt de AI om snel de kern van de vraag te begrijpen en een passend antwoord te geven.
  • Goede prompt: “Kun je een samenvatting geven van de plot van ‘Harry Potter De steen der wijzen’ van J.K. Rowling?”
  • Slechte prompt: “geef een samenvatting van Harry Potter”

In het goede voorbeeld wordt de AI gevraagd om een specifieke taak uit te voeren: het geven van een plot samenvatting van een bekend boek. Het slechte voorbeeld laat de AI raden wat de gebruiker precies wil weten. Er zijn namelijk meerdere boeken/films van Harry Potter.

Door beknopt te zijn in je prompts, vermijd je overbodige complexiteit en maak je het voor de AI makkelijker om te begrijpen wat je vraagt. Dit resulteert in een efficiëntere en effectievere communicatie, waardoor je sneller de informatie krijgt die je nodig hebt.

Uitkomst ChatGPT (GPT3.5):

Goede prompt:

Een algemene samenvatting van Harry Potter en de Steen der Wijzen. Als je meer details zou willen, dan zou je dat in de prompt duidelijk moeten maken.

Slechte prompt:

Eigenlijk een heel goed resultaat desondanks de vage prompt. Natuurlijk krijg je niet de hoeveelheid informatie die je verwacht met zo’n prompt. Daarom moet je beknopt zeggen wat je als resultaat wenst.

Uitkomst Copilot (4.0):

Goede prompt:

Net zoals bij ChatGPT krijg je ook bij Copilot een overzichtelijke samenvatting. Je merkt wel dat er in dit geval rekening gehouden wordt om de hoogtepunten in een mooi overzicht te zetten.

Slechte prompt:

Harry Potter Copilot slechte prompt

Ook hier krijg je een algemeen antwoord, maar dat is niet slecht aangezien de prompt niet duidelijk vermeldde over welk boek je een samenvatting wil.

Verwachte uitkomsten

Bij de goede prompts zal de AI een gedetailleerd en relevant antwoord geven dat direct ingaat op jouw vraag. Bij de slechte prompts zal de AI waarschijnlijk om verduidelijking vragen of een algemeen, minder nuttig antwoord geven.

Zoals je hebt gelezen, kunnen Ai-tools zoals Copilot en ChatGPT erg handig zijn om je te helpen met diverse taken. Denk aan samenvattingen, procedures en algemeen opzoekwerk. In een mum van tijd krijg je waardevolle en relevante data. Zo versnel je jouw werk aanzienlijk. Gebruik je Copilot? Dan geniet je telkens van de laatste informatie aangezien deze tool gebaseerd is op wat er op het web te vinden is.

Oefening baart kunst, dus blijf experimenteren met verschillende formuleringen om te zien wat het beste werkt voor jouw behoeften.

Tags :