Cybersecurity
NIS2-richtlijn als voordeel voor je organisatie

NIS2-richtlijn als voordeel voor je organisatie

De NIS2-richtlijn is een nieuwe Europese wetgeving die de cyberbeveiliging van essentiële en belangrijke entiteiten wil verbeteren. De richtlijn stelt een aantal verplichtingen en sancties vast voor organisaties die onder de richtlijn vallen. Het voldoen aan de NIS2-richtlijn is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een slimme zet voor je bedrijf. Door een cybersecuritystrategie te hanteren die in lijn is met de richtlijn, kun je namelijk veel voordelen behalen, zoals het verbeteren van je reputatie en vertrouwen, het verminderen van de kans en de impact van cyberaanvallen, het besparen van kosten en tijd, het vergroten van je concurrentievoordeel en je innovatievermogen.

Op 17 oktober 2024 treedt de NIS2-richtlijn in werking als opvolger van de NIS-richtlijn, die in 2016 werd aangenomen. Deze nieuwe norm breidt de reikwijdte, de verplichtingen en de sancties van de NIS-richtlijn uit. Dit alles met als doel om flexibel in te spelen op de voortdurende cyberdreigingen en de wervelende wereld van digitale transformatie.

Als jouw organisatie onder deze richtlijn valt, kan de NIS2-richtlijn in eerste instantie overkomen als een vervelende opdracht die veel tijd, geld en moeite kan kosten. Maar dat hoeft niet zo te zijn. De NIS2-richtlijn is eerder een gelegenheid om jouw organisatie te versterken tegen cyberbedreigingen, met tal van voordelen in het vooruitzicht. In dit artikel leggen we uit hoe je deze kans ten volle benut.

Ben je niet zeker of jij onder de NIS2-richtlijn valt? Praat vrijblijvend met onze specialisten. Dan brengen we alle belangrijke informatie voor je in kaart!

Plan vandaag je gesprek in

Wat is de NIS2-richtlijn?

Dit stuk kan je ook terugvinden op onze eerdere blog: https://safe-connect.com/nl/waarom-is-de-nis2-richtlijn-zo-belangrijk/

De NIS2-richtlijn, als nieuwe Europese wetgeving, streeft naar verbetering van de cyberbeveiliging voor essentiële en belangrijke entiteiten. Momenteel is het dus nog niet verplicht om te voldoen aan de richtlijnen, maar dat zal in Oktober wel het geval zijn.

Bij NIS2 is er een onderscheid gemaakt tussen essentiële bedrijven en belangrijke bedrijven. Het verschil tussen deze 2 categorieën is vooral het niveau van toezicht. Essentiële bedrijven zullen streng gecontroleerd worden. Belangrijke bedrijven komen pas in het vizier als er aanwijzingen zijn dat ze niet aan de wet voldoen.

Essentiële bedrijven

Hieronder vallen grote bedrijven die actief zijn in kritieke sectoren, zoals energie, gezondheidszorg, transport, financiën, voeding, chemie en overheidsdiensten. Deze sectoren worden vaak specifiek getarget door cybercriminelen vanwege de grote impact.

Ze hebben ook:

 • Minimaal 250 werknemers
 • een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen

Belangrijke bedrijven

Onder deze noemer bevinden zich middelgrote bedrijven die actief zijn in de zeer kritieke sectoren of grote organisaties die actief zijn in de andere kritieke sectoren.

 • Minimaal 50 werknemers
 • een jaaromzet en balanstotaal van meer dan € 10 miljoen.

Welke organisaties precies onder de NIS2-richtlijn vallen vind je hier: https://ccb.belgium.be/nl/de-nis2-richtlijn-wat-betekent-dit-voor-mijn-organisatie

Belangrijk om te weten: NIS2 bedrijven gaan voor hun leveranciers de voorkeur geven aan degenen die ook aan de richtlijn voldoet. Dat wil zeggen dat ook niet-NIS2 organisaties een inspanning horen te doen om hun huidige samenwerkingen in stand te houden.

Enkele NIS2-maatregelen zijn onder andere:

 • Het identificeren en beoordelen van de risico’s voor jouw systemen en diensten
 • Het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen om de risico’s te beperken en de continuïteit te waarborgen
 • Het melden van incidenten met een aanzienlijke impact op de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit of vertrouwelijkheid van jouw systemen of diensten
 • Het uitvoeren van periodieke audits om de naleving van de richtlijn te controleren
 • Het samenwerken met nationale autoriteiten en andere relevante partijen om informatie en goede praktijken uit te wisselen

 

Bij het niet naleven kunnen er sancties worden opgelegd. Deze kunnen administratief, civiel of strafrechtelijk zijn, afhankelijk van de nationale wetgeving. De gevolgen kunnen variëren van hoge financiële boetes tot intrekking van vergunningen of certificaten.

België heeft tot 17 oktober 2024 de tijd om de NIS2-richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Wat zijn de voordelen van een slimme cybersecuritystrategie?

Het voldoen aan de NIS2-richtlijn is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een slimme zet voor je bedrijf. Door een cybersecuritystrategie te hanteren die in lijn is met de richtlijn, kun je namelijk veel voordelen behalen, zoals:

 • Het verbeteren van je reputatie en vertrouwen bij je klanten, partners en stakeholders
 • Het verminderen van de kans en de impact van cyberaanvallen op je systemen en diensten
 • Het besparen van kosten en tijd die gepaard gaan met het herstellen van schade na een cyberincident
 • Het vergroten van je concurrentievoordeel en je innovatievermogen in de digitale markt
 • Het bijdragen aan een veiligere en veerkrachtigere digitale ruimte in de Europese Unie

 

Om deze voordelen te realiseren, is het belangrijk om een cybersecuritystrategie te hebben die niet alleen gericht is op het voldoen aan de NIS2-richtlijn, maar ook op het creëren van een cyberveiligheidscultuur in je organisatie. Een cyberveiligheidscultuur houdt in dat je:

 • Het bewustzijn en de betrokkenheid van je medewerkers, managers en leiders verhoogt over het belang en de verantwoordelijkheid van cyberbeveiliging
 • Het gedrag en de vaardigheden van je medewerkers, managers en leiders verbetert op het gebied van cyberhygiëne, zoals het gebruik van sterke wachtwoorden, het herkennen van phishing-mails, het updaten van software, etc.
 • Het beleid en de procedures van je organisatie actualiseert en naleeft op het gebied van cyberbeveiliging, zoals het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden, het definiëren van processen en protocollen, het opstellen van noodplannen, etc.
 • De technologie en de infrastructuur van je organisatie optimaliseert en beveiligt op het gebied van cyberbeveiliging, zoals het installeren van firewalls, antivirus, encryptie, back-ups, etc.
 • De samenwerking en de communicatie van je organisatie stimuleert en faciliteert op het gebied van cyberbeveiliging, zowel intern als extern, met je klanten, leveranciers, autoriteiten, etc.

Hoe kun je je voorbereiden op de NIS2-richtlijn?

Als je je wilt voorbereiden op de NIS2-richtlijn en de voordelen van een slimme cybersecuritystrategie wilt benutten, kun je de volgende stappen volgen:

 • Voer een risicoanalyse uit om de kwetsbaarheden en bedreigingen voor je systemen en diensten te identificeren en te beoordelen
 • Stel een actieplan op om de nodige maatregelen te implementeren om je systemen en diensten te beschermen en te herstellen
 • Zorg voor een monitoring- en rapportagesysteem om de prestaties en de incidenten van je systemen en diensten te volgen en te melden
 • Zoek naar externe ondersteuning en advies om je te helpen bij het voldoen aan de NIS2-richtlijn en het ontwikkelen van je cybersecuritystrategie

Kan je hulp gebruiken bij het onderzoeken, beveiligen en rapporteren van je IT-infrastructuur? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier.