Met een audit stemmen we onze IT-oplossingen af aan jouw noden

Is jouw IT-omgeving een accelerator of eerder een bottleneck van je ambities? Een IT-Audit vormt de start voor een plan van aanpak. Met kennis van businessprocessen en technologie gaan we samen op zoek naar sterktes, zwaktes en nieuwe mogelijkheden. Wat volgt is een grondige analyse met concreet advies. Het wordt een IT-Roadmap op maat met aanbevelingen om te accelereren en kostenbeheersing mogelijk te maken. Onze experts staan voor je klaar en werken op deze 4 pijlers:
IT audit

Beoordelen van de beschikbaarheid en gereedheid van jouw diensten

De continuïteit van de bedrijfsprocessen heeft in deze fase van de audit de hoogste prioriteit. We inventariseren de infrastructuur en SLA’s binnen het bedrijf en controleren het netwerkschema op een potentiële uitval. Het Disaster Recovery plan wordt bijgesteld volgens de bevindingen zodat het uitgevoerd kan worden. Dit eerste onderzoek levert ons bovendien kostbare informatie voor de volgende 3 onderzoeken.

Hoe klaar is jouw infrastructuur voor de cloud

Microsoft Azure geniet onze voorkeur als cloudprovider omwille van de betrouwbaarheid, geringe onderhoudskosten, schaalbaarheid en innovatie. Azure Active Directory en alle andere componenten vormen samen de ruggengraat van de IT-infrastructuur. Omdat alle componenten volledig beheersbaar zijn, creëren we een gecontroleerde omgeving. 

een strategische roadmap ontwikkelen

Gezien de snelheid van de transformaties heeft een strategische roadmap enkel zin als ze binnen een relatief korte termijn kan uitgerold worden. Wij helpen jouw onderneming om de strategische initiatieven om te zetten in technologische mogelijkheden die succesvol uitvoerbaar zijn. Door informatie aan te reiken kunnen alle betrokkenen de gekozen richting beter interpreteren. Dat helpt om steun te vinden in het verbeterprocess.

Beoordeling cybersecurity

Hackers en cybercriminelen hebben het gemunt op elk bedrijf en individu. Een onderhouden cybersecurity-plan is een must voor elke onderneming. Dat klinkt logisch, maar het is vaak een grote stap om dit te realiseren. In deze assessment gaan we na hoe we cybersecurity kunnen verweven door heel de architectuur en de software. We vergeten de gebruikers niet. Zij worden geconfronteerd met de beveiligingsaspecten en kunnen voorbereid worden op een persoonlijke aanval zoals phishing. 

Een veilige IT-omgeving creëren  vraagt om ons te wapenen tegen inkomstenderving, reputatieschade en schadeclaims. Met behulp van een IT-audit zekerheid krijgen over de kwaliteit is van groot belang. Niet alleen omwille van de continuïteit en kwaliteit van vitale bedrijfsprocessen, maar ook vanwege de hoge eisen die tegenwoordig worden gesteld aan transparantie, goed ondernemingsbestuur en het voldoen aan de wet- en regelgeving.
Wil je graag een IT-audit inschakelen? Aarzel niet, neem contact met ons op.
Het is tijd voor totale betrouwbaarheid, zodat je je weer kan richten op jouw kernactiviteiten. Heb je vragen? We staan te popelen om je te ondersteunen.