Met een nulmeting brengen we de hindernissen naar jouw doel in kaart

Is jouw digitale omgeving een accelerator of eerder een bottleneck van je ambities? Een nulmeting vormt de start voor een plan van aanpak. Met kennis van bedrijfsprocessen en technologie gaan we samen op zoek naar sterktes, zwaktes en nieuwe mogelijkheden. Wat volgt is een grondige analyse met concreet advies. Het wordt een IT-Roadmap op maat met aanbevelingen om te accelereren en kostenbeheersing mogelijk te maken. Onze experts staan voor je klaar en werken op deze 4 pijlers:
IT audit

Beoordeling van jouw cybersecurity

Hackers en cybercriminelen hebben het gemunt op elk bedrijf en individu. Een onderhouden cybersecurity-plan is een must voor jouw onderneming. Dat klinkt logisch, maar het is vaak een grote stap om dit te realiseren. In deze assessment gaan we na hoe we cybersecurity kunnen verweven doorheen jouw architectuur. Jouw gebruikers spelen daar ook een belangrijke rol bij. Zij worden voorzien van een Digital Awareness Training met Awaretrain.

Beoordelen van de beschikbaarheid en gereedheid van jouw diensten

De continuïteit van jouw bedrijfsprocessen krijgt in deze fase van de nulmeting de hoogste prioriteit. We inventariseren jouw infrastructuur samen met de  SLA’s  en controleren het netwerkschema op een potentiële uitval. Het Disaster Recovery plan wordt bijgesteld aan de hand van de bevindingen zodat het in elke situatie uitgevoerd kan worden. Dit eerste onderzoek levert je bovendien kostbare informatie voor de andere 3 onderzoeken.

Hoe klaar is jouw infrastructuur voor de cloud

We brengen jouw huidige IT-infrastructuur in kaart, zo weten we hoe jij in de toekomst onbelemmerd verder werkt in een veilige Cloudomgeving. Microsoft Azure geniet onze voorkeur als cloudprovider omwille van de betrouwbaarheid, geringe onderhoudskosten, schaalbaarheid en innovatie.  Slimme beveiligingscomponenten en productiviteitsfuncties vormen samen de ruggengraat van jouw IT-infrastructuur. Omdat alle componenten volledig beheersbaar zijn, geniet je van een gecontroleerde omgeving.

Jouw strategische roadmap ontwikkelen

Gezien de snelheid van de transformaties heeft een strategische roadmap enkel zin als ze binnen een relatief korte termijn kan uitgerold worden. Wij helpen jouw onderneming met de strategische initiatieven om te zetten in technologische mogelijkheden die uitvoerbaar zijn. Door informatie aan te reiken, staan alle neuzen in dezelfde richting. Dat helpt bij de uitvoering van jouw nieuwe IT-plan.

Een veilige IT-omgeving creëren vraagt om ons te wapenen tegen inkomstenderving, reputatieschade en schadeclaims. Zekerheid krijgen over jouw infrastructuur met behulp van een nulmeting is van groot belang. Niet alleen omwille van de continuïteit en kwaliteit van vitale bedrijfsprocessen, maar ook vanwege de hoge eisen die tegenwoordig worden gesteld aan transparantie, goed ondernemingsbestuur en het voldoen aan de wet- en regelgeving. Met onze vertrouwde IT-oplossingen trotseren we ook complexe uitdagingen.
Klaar voor een nulmeting? Aarzel niet, neem contact met ons op.
Het is tijd voor totale betrouwbaarheid, zodat je je weer kan richten op jouw kernactiviteiten. Heb je vragen? We staan te popelen om je te ondersteunen.